A fost lansat apelul de proiecte prin POSDRU 2007-2013 ,,Sprijin pentru doctoranzi”, finanțat din DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Prin acest program se urmărește sprijinirea doctoranzilor în vederea participării la programele doctorale pentru a aborda problemele majore științifice și de cercetare.

CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?
• Instituții de invățământ superior acreditate, organizatoare de studii universitare de doctorat,
• institutele de cercetare/centre de cercetare acreditate conform legislației naționale, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române cu personalitate juridică și Academia Română.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?
• minim 2.202.500 lei și maximum 6.607.500 lei.
• Cuantumul lunar al bursei nu poate depăși 1.800 de lei/lună/doctorand.
• Cuantumul lunar al bursei în străinătate (pe perioada mobilității) nu poate depăși 4.200 de lei/lună/doctorand.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?
Activitățile eligibile în acest cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
• Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi, inclusiv mobilități interne și transnaționale, intrasectoriale/intersectoriale;
• Sprijin financiar pentru participarea tinerilor doctoranzi la conferințe, seminarii internaționale legate de obiectul cercetării;
• Monitorizarea și evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, precum și a mobilităților interne și transnaționale, intrasectoriale/intersectoriale;
• Schimburi și abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferințe;
• Introducerea de sesiuni specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea diversității, dezvoltarea durabilă și protectia mediului pentru grupurile țintă;
• Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetării în programele de pregătire pentru grupurile țintă;
• Sprijin acordat doctoranzilor pentru întărirea capacității de publicare stiintifică, inclusiv prin analize bibliometrice.

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 45.000.000 euro.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 18.05.2015, ora 10.00, până în data de 25.05.2015, ora 16.00.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.