Siena BBCons Professional Consulting oferă servicii de consultanță pentru întocmirea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, obținerea de credite pentru investiții, accesarea de finanțări nerambursabile din fonduri europene –Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC) prin următoarele programe: Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) sau PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. De asemenea, firma noastră oferă servicii de consultanță pentru accesarea de finanțari din granturi, programe naționale pentru IMM sau din alte surse de finanțare.