Proiectele finanţate prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane urmăresc dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.

Apeluri de proiecte / Ştiri

Arhivă