Programul Operațional Regional 

Este succesorul POR 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.

Obiectivul general al POR 2014 – 2020

Îl constituie „creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viată ale comunităților locale și regionale” prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională:

LINII DE FINANȚARE: