Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 

A. INFORMAȚII GENERALE
Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, SIENA CONSULTING, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la societatea noastră folosind termenii „SIENA CONSULTING”, „societatea”, „noi”, „nostru”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

Societatea SIENA BB CONS S.R.L. are sediul social în Turda, str. Castanilor, nr. 27, ap. 4, județul Cluj, punct de lucru din Turda, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 41, at. 2, ap. 10, județul Cluj și este o persoană juridică de drept privat înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2103/2011, CUI 28986020 ce desfășoară activități de consultanță pentru întocmirea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, obținerea de credite pentru investiții, accesarea de finanțări nerambursabile din fonduri europene, finanțări din granturi, programe naționale pentru IMM sau alte surse de finanțare.

Totodată, societatea noastră este persoană juridică responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează direct de la dumneavoastră sau din alte surse, ca urmare a accesării opțiunilor site-ului și/sau vizualizării informațiilor existente pe site. În colectarea acestor date, societatea noastră acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

www.sienaconsulting.ro este website-ul societății SIENA BB CONS SRL creat pentru o mai bună informare a utilizatorilor website-ului cu privire la cele mai noi informații privind accesarea fondurilor europene, respectiv cu privire la activitatea societății noastre, serviciile pe care le oferim în ceea ce privește acordarea consultanței și identificarea pentru persoanele interesate a celor mai bune soluții de finanțare și a oportunităților pentru afaceri.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea societății noastre.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului SIENA CONSULTING (www.sienaconsulting.ro).

SIENA CONSULTING se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:
– Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.
– Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.
– Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
– Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
SIENA CONSULTING colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziție prin accesarea și vizitarea de către aceștia a site-ului, prin interacționarea cu website-ul nostru, precum și prin alte mijloace.

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a avea acces la site și/ sau pentru utilizarea acestuia, vi se va solicita furnizarea acestor date dacă doriți să ne contactați în vederea furnizării de informații privind poisibilitățile de finanțare sau alte informații sau dacă doriți să fiți contactat direct de către echipa noastră.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularelor de contact pe care le regăsiți la secțiunea ”CONTACT”, intitulate: ”Completați formularul și veți primi detalii referitoare la posibilitățile concrete de finanțare care sunt disponibile pentru proiectul dumneavoastră” și ”Cere să fii sunat”, necesare pentru transmiterea unui mesaj sau pentru transmiterea unei solicitări de a fi contactat de echipa noastră.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestor formulare sunt:
– Nume, prenume, societatea/instituția/organizația reprezentată, adresa de e-mail sau numărul de telefon, (în cazul utilizării formularului de solicitare detalii privind proiectele),
– Nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon– (în cazul utilizării formularului pentru solicitarea de a fi contactat),

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea de a solicita informații sau de a solicita pentru a fi contactat prin intermediul acestui website.

Website-ul nostru include și legături/link-uri către website-uri pe care SIENA CONSULTING nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți (de ex: www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.mmediu.ro, www.madr.ro s.a). Aceste website-uri funcționează independent de website-ul nostru și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să le treceți în revistă înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri, pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu aceste website-uri conectate. Nu suntem responsabili pentru conținutul website-urilor care nu ne aparțin sau care nu sunt gestionate de noi, pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale altor operatori de date sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele, sau pentru serviciile terțelor părți.

C. PRELUCRAREA ANUMITOR INFORMAȚII PE SITE
Suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai ulte dintre site-urile web. Astfel, website-ul www.sienaconsulting.ro colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal, prin modulele Cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a). Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri, și nu identifică direct o anumită persoană.
Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului (coordonatele GPS), tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site, pentru a colecta informații demografice și pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.
Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.

D. SCOPURILE PRELUCRĂRII
SIENA CONSULTING prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.sienaconsulting.ro în următoarele scopuri:
• Activități de consultanță: în scopul furnizării serviciilor de consultanță privind condițiile de finanțare, pentru întocmirea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, obținerea de credite pentru investiții, accesarea de finanțări nerambursabile din fonduri europene, finanțări din granturi, programe naționale pentru IMM sau alte surse de finanțare.
• Efectuarea demersurilor necesare înainte de încheierea unui contract între societatea noastră și persoana fizică/juridică privind funizarea consultanței în domeniu
• Contactarea persoanelor interesate prin mijloace de comunicare online (email) sau telefon cu scopul de a le furniza informații despre serviciile noastre sau condițiile de finanțare, la cerere
• Îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre în contextul realizării înregistrării în contabilitate a serviciilor prestate, emiterea facturilor fiscale aferente serviciilor, efectuarea activităților de gestiune economică și/sau administrativă a societății
• Soluționarea reclamațiilor și a sesizărilor formulate online.
• Furnizarea de servicii suport pentru solicitările clienților – informații adiționale despre proiecte, condiții de finanțare etc
• În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, analizarea comportamentului utilizatorilor care accesează website-ul, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat și de oferte adaptate intereselor utilizatorilor.
• Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.
• Pentru soluționarea oricăror sesizări/plângeri/solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicare unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care societatea noastră este parte.

E. TEMEIURILE PRELUCRĂRII
Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:
• Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește demersurile pre-contractuale la cererea clientului sau pentru a furniza informații despre condițiile de finanțare și serviciile oferite, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor comerciale).
• Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește întocmirea facturii, operațiunile de înregistrare în evidențele contabile ale societății conform normelor fiscale, urmărirea și colectarea debitelor/ratelor de plată, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a vă putea oferi serviciile prin intermediul site-ului).
• Prelucrarea este necesară în scopul interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest website securizat împotriva fraudei și altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor SIENA CONSULTING și ale partenerilor colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.
Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

F. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SIENA CONSULTING prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior, pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor administratorului website-ului/a operatorului.

Mai precis, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, ci numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de ștergere sau distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar SIENA CONSULTING nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejarea intereselor persoanelor vizate.
Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

G. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SIENA CONSULTING poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității noastre prin intermediul site-ului, precum: furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea organelor fiscale, judiciare sau a altor autorități competente de control ale statului și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

H. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
• Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la SIENA CONSULTING, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către SIENA CONSULTING și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
• Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la SIENA CONSULTING rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
• Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la SIENA CONSULTING, ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care SIENA CONSULTING are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul încheierii unui contract. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, acolo unde prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
– în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

• Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la SIENA CONSULTING restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
3. (iii) SIENA CONSULTING nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
• Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SIENA CONSULTING către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care SIENA CONSULTING are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către SIENA CONSULTING
Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

I. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
SIENA CONSULTING pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.
Însă, chiar dacă facem tot posibilul, nu putem, garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către noi, se face pe propriul dumneavoastră risc. Cu toate acestea, am luat măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență.
De asemenea, suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program. În aceste situații, obiectivele noastre sunt de a izola cât mai rapid problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, vom informa autoritățile competente cu privire la încălcările de securitate a datelor. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

J. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE
Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

K. CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: Turda, str. Dr. I. Rațiu, nr. 41, et. 2, ap. 10, județul Cluj, sau prin e-mail la următoarea adresă: office@sienaconsulting.ro .
Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: București, Bdul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 01036, web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:
Email: dpo@sienaconsulting.ro

Versiune publicată la data: 19.03.2020