Necesitatea introducerii tehnologiei informaționale în cadrul întreprinderilor a devenit un scop prioritar, deoarece permite accesarea rapidă, eficientă și cu acuratețe a unei cantități imense de informații.
Sectorul TIC a devenit unul prioritar, un fruntaş al inovaţiei şi modernizării în secolele XX, XXI. Putem să afirmăm, că dezvoltarea TIC pentru mediul de afaceri din România nu este o opţiune, ci o necesitate, un pas care a devenit obligatoriu pentru toţi.
Printre obiectivele principale ale fondurilor structurale se numără şi dezvoltarea, modernizarea întreprinderilor prin investiţii în TIC. Aceste investiţii se pot referi şi la partea hardware, şi la partea software a sistemelor TIC.
Aceste fonduri nerambursabile sunt destinate atât firmelor care activează în domeniul IT, dar și firmelor din diverse domenii de activitate, care doresc fie să achiziționeze software care să ajute managementul în luarea deciziilor în procesul de producție (ERP, CRM etc.), fie să realizeze site-uri de e-commerce, e-learning.

Domeniul cercetării și dezvoltării este esențial pentru adaptarea întreprinderilor la noile descoperiri ale științei și tehnicii contemporane în vederea creșterii competitivității.
Când vorbim despre fonduri nerambursabile în domeniul cercetării-dezvoltării trebuie să menţionăm două direcţii principale:
sprijinirea activităţilor de CDI în cadrul firmelor,
sprijinirea parteneriatelor constituite între universităţi, instituţii de cercetare şi firme private.
Proiectele care finanţează activităţile de CDI în cadrul firmelor vizează introducerea de tehnologii noi, nemaiîntâlnite în mediul de afaceri, construcţia de prototipuri, şi înfiinţarea de noi unităţi (laboratoare), departamente specializate în CDI în cadrul întreprinderilor.

Condiţii generale:

  • Activele achiziţionate trebuie să fie noi
  • Investiţiile în TIC trebuie să sprijine dezvoltarea durabilă a firmei
  • Investiţiile în TIC trebuie să sprijine dezvoltarea durabilă a firmei
  • Activităţile de CDI trebuie să conţină un grad adecvat de inovare, şi trebuie să implice resurse umane calificate în domeniu
  • Activele achiziţionate prin proiect pot fi folosite exclusiv pentru atingerea rezultatelor şi obiectivelor propuse
  • Dacă utilajele şi activele achiziţionate o să fie folosite şi după implementarea proiectului, atunci numai cheltuielile de amortizare sunt eligibile, nu şi valoarea integrală a activelor
  • Pentru proiectele de CDI cheltuielile cu resursele umane, precum salariile sunt eligibile şi finanţate pe toată perioada implementării proiectului
  • Pentru proiectele de CDI pot fi invitaţi şi cercetători externi, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii solicitante, pe baza unor contracte de colaborare

Apeluri de proiecte / Ştiri

Arhivă