Granturi elvețiene

Programul de Cooperare Elveţiano – Român asigură finanţarea în următoarele domenii tematice: Securitate, stabilitate şi sprijin pentru reforme; Mediu şi infrastructură;Sectorul privat; Dezvoltare umană şi socială; Alocări speciale. În cadrul Programului de Cooperare Elveţiano – Român sunt dezvoltate 2 abordări: abordarea aferentă Proiectelor în cadrul domeniilor tematice „Mediu şi infrastructură” şi „Sectorul privat”; abordarea aferentă Fondurilor Tematice, care sunt create pentru implementarea eficientă a Activităţilor în cadrul următoarelor domenii tematice: „Securitate, stabilitate şi sprijin pentru reforme”, „Dezvoltare umană şi social㔺i „Alocări speciale”.

Fondurile Tematice sunt destinate unui anumit domeniu sau unui anumit grup de beneficiari şi sunt stabilite pentru implementarea eficientă a activităţilor. Pentru ca un Fond Tematic să devină operaţional este necesară semnarea unui Acord de Fond Tematic de către partea română (UNC şi după caz, ministerele de linie), respectiv partea elveţiană (Departamentul Federal pentru Afaceri Externe, acţionând prin Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC)).

Abordările tematice pentru Fonduri Tematice şi alocările financiare indicative sunt: Securitate; Reforme în domeniul sănătăţii ; Reforme privind societatea civilă şi incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile; Burse, cercetare şi instruire vocaţională; Parteneriate şi Suport pentru Experţi (până la 8 milioane CHF).

Granturi SEE / Norvegiene

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.
Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de 190,75 milioane Euro.
Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele Donatoare şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.