CINE POATE SĂ OBȚINĂ FINANȚARE?

Tinerii fermieri cu vârstă între 18-40 de ani, care se află în proces de instalare într‐o exploataţie agricolă.


CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE?

 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici (PFA, asociat unic sau majoritar ale unei SRL, întreprindere individuală sau întreprindere familială);
 • Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard);
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale (studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; participarea la programe de instruire/ certificat de competenţe dobândite ca urmare a experienţei, sau își ia angajamentul de a dobândi competențele profesionale în maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei  de acordare a ajutorului)
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole
 • Exploatația este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanţare;

ATENŢIE!

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic / asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această măsură. În cadrul unei familii (Întreprindere Familială) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor și a terenurilor agricole (ex. arenda) trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la momentul depunerii cererii de finanțare, iar în cazul exploataţiilor pomicole minimum 15 ani (excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani).

În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

 

CÂȚI BANI SE POT PRIMI?

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O (valoare producție standard)
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O (valoare producție standard)

Și se acordă astfel:

 • Tranșa I – 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare.
 • Tranșa II – 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corectă a planului de afaceri, fără a depăși perioada stabilită.

CUM SE POT CHELTUI ACEȘTI BANI?

Sunt eligibile toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, indiferent de natura acestora, cu excepția cheltuielilor precizate mai jos ca fiind neeligibile.
 

NU se pot cheltui acesti bani pentru:

 • achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • activități efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia cheltuielilor necesare implementării proiectelor;
 • achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite care depăşesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în planul de afaceri şi de terenuri construite;
 • achiziţionarea de terenuri construite;
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 • cheltuielile eligibile prin Programul Naţional de Sprijin şi Programul Naţional Apicol, precum şi cele care pot face obiectul dublei finanţări.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 6.1 este 31 octombrie 2016, ora 16:00.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.