Eficienta energetică si sursele regenerabile de energie reprezintă o bază importantă pentru dezvoltarea durabilă, pentru că ele contribuie la protectia mediului si a climei, la crearea de locuri de muncă la nivel local si la cresterea economică, la securitatea aprovizionării cu energie, la independenta fată de fluctuatiile pretului energiei, precum si la coeziunea socială si inovare.
In ceea ce priveste tara noastra, actiunile ce vizeaza promovarea eficientei energetice contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului, cat si la cresterea securitatii in alimentare, diminuand gradul de dependenta de importurile energetice. Astfel, Romania trebuie sa incurajeze in continuare investitiile in surse alternative de energie, acestea constituind o sursa nepoluanta si inepuizabila care asigura cresterea sigurantei in alimentarea cu energie, precum si limitarea importului de resurse energetice.

Există programe de finanțare nerambursabilă care vizează eficientizarea energetică a producției sau reciclarea/tratarea deșeurilor rezultate din fluxul tehnologic.
De asemenea, se mai pot face investiții în producerea energiei din resurse regenerabile (solară, eoliană, hidroenergie, bioenergie).

Condiţii generale:

  • Proiectele trebuie să respecte politica de mediu a Uniunii Europene
  • Eficientizarea energetică trebuie să aibă rezultate clare, măsurabile, cuantificabile
  • Noile unităţi de producere a energiei din resurse regenerabile pe lângă consumul propriu trebuie racordate şi la sistemele naţionale
  • Studiile de fezabilitate depuse în dosarul de finanţare trebuie să cuprindă studii întocmite de experţi în domeniul energetic sau protecţiei mediului

Apeluri de proiecte / Ştiri

Arhivă