Programul Naţional pentru Dezvoltarea Rurală este un program creat special pentru sprijinirea activităţilor agricole, precum şi a altor activităţi de producţie sau prestare servicii în mediul rural. Restructurarea agriculturii şi revitalizarea economiei rurale pot constitui pârghii importante de dezvoltare. Restructurarea activităţilor la nivelul fermelor şi intensificarea capitalului pentru fermele comerciale va duce inevitabil la utilizarea unei forţe de muncă mai scăzute, pentru îmbunătăţirea competitivităţii. Experienţa din alte sisteme agricole,din statele membre sau din alte ţări, reprezintă o dovadă importantă în acest sens.

Condiţii generale:

  • Firmele sau persoanele din domeniul agricol pot accesa exclusiv aceste fonduri
  • Liniile de finanţare din aceste domenii admite o listă vastă a activităţilor şi cheltuielilor eligibile
  • Aceste linii de finanţare prin excepţie nu solicită vechimea de 1 an a solicitantului
  • Pe aceste linii de finanţare prin excepţie sunt solicitanţi eligibili pe lângă firme şi alte forme de persoane juridice, precum persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau în unele cazuri chiar şi persoanele fizice
  • Solicitantul trebuie să aibă calităţi, competenţe în domeniul agricol, dovedite prin calificări acreditate la nivel naţional – dacă nu dispune trebuie să-şi facă angajamentul de a le obţine prin proiect
  • Activele achiziţionate trebuie să fie noi, nu se admită leasingul

Apeluri de proiecte / Ştiri

Arhivă