Vorbim de dezvoltarea intreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii. Înfiinţarea de noi unităţi de producţie sau modernizarea întreprinderilor prin schimbări în procesul de producţie/ introducerea de noi tehnologii presupune achiziţia de utilaje/ echipamente tehnologice / linii de producţie.
Un alt sector important il reprezinta sectorul serviciilor unde firmele pot beneficia la rândul lor de fonduri nerambursabile pentru achiziţia de echipamente tehnologice, aparatură birotică care aduce valoare adăugată serviciilor prestate de întreprinderi.
O altă categorie de investiţii de interes prioritar pentru întreprinderi din acest domeniu sunt cele intangibile: brevete, licenţe, mărci şi know-how.

Condiţii generale:

  • Activele achiziţionate trebuie să fie justificate si sa contribuie la dezvoltarea firmei
  • Achiziţia activelor trebuie sa aiba loc după semnarea contractului de finanţare
  • Activele trebuie să fie moderne, performante si sa aiba o productivitate sau un grad de inovare ridicată
  • Echipamentele – utilajele trebuie să fie noi

Important

LEASINGUL ACTIVELOR NU ESTE ELIGIBIL
PLATA ÎN RATE NU ESTE ADMISĂ
ACTIVELE ACHIZIŢIONATE PRIN PROIECT TREBUIE UTILIZATE DE SOLICITANT, NU POT FI ÎNCHIRIATE / VÂNDUTE