Intrari dupa Matei Oana

, , , , , , , , , , , ,

POR 2014-2020: 2.1A – MICROINTREPRINDERI

DOAR PENTRU INVESTITII IN REGIUNILE DE DEZVOLTARE: CENTRU : județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu NORD-EST: județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. SUD-EST: județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. SUD-VEST OLTENIA: județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. VEST: județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.   CINE POATE DEPUNE PROIECTE? Societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. CARE SUNT CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE? Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă  care se încadrează în categoria microîntreprinderilor Domeniul de activitate în care se realizează investiţia să […]

, , , ,

Pana la 55.000 Euro de la stat pentru mici afaceri in Programul COMERT SI SERVICII

CINE POATE DEPUNE PROIECTE? Operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data […]

, , , , , , , ,

POR 2014-2020: AP 2 – Prioritatea de investiții 2.2 – ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” –

  Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016), după cum urmează: „centrul Deltei, care cuprinde unităţile […]

, , , , , ,

PROGRAM MICROINDUSTRIALIZARE

    BUGETUL SCHEMEI DE MINIMIS Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 450.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.   BENEFICIARI ELIGIBILI Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii […]

, , , , , , , , , ,

START-UP NATION 2018

  BUGETUL SCHEMEI DE MINIMIS:   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.   BENEFICIARI ELIGIBILI:   Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele […]

, , , , , , , ,

POR 2014-2020: 2.1B – INCUBATOARE DE AFACERI

  CARE SUNT ACȚIUNILE SPRIJINITE ÎN CADRUL PRIORITĂȚII DE INVESTIȚII? Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale. Este eligibilă inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale, în scopul creării unui […]